Politica de confidențialitate

Website-ul wordspell.ro este furnizat și operat de Luca Dinulescu, posesorul domeniului www.wordspell.ro, persoană fizică cu domiciliul în București, strada Bucovina nr.2, bl.F1, sc.B, et.4, ap.34, sector 3.

Prezenta Politică de Confidențialitate (denumită în continuare “Politica”) descrie practicile privind colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră personale ca urmare a interacțiunii cu Website-ul.

Prezenta Politică este încorporată și se completează cu Termenele și Condițiile, iar prin utilizarea wordspell.ro, acceptați și consimțiți pentru practicile descrise. În situația în care nu sunteți de acord cu Termenele și Condițiile wordspell.ro și/sau cu această Politică, vă rugăm să nu utilizați Website-ul.

Ce date cu caracter personal prelucrează acest website

Website-ul colectează în mod automat anumite informații și le stochează în fișiere-jurnal. Aceste informații includ adresa de protocol internet (IP), locația generală în care se află computerul sau dispozitivul dumneavoastră (la nivel de oraș), tipul browserului, sistemul de operare, momentul accesării, link-ul paginii accesate, istoricul de vizualizare al paginilor website-ului, informații despre dispozitiv, programe vizualizate, id dispozitiv (notificări și identificare), timestamp, cerere/acțiune.

Aceste informații ajută la conceperea Website-ului în așa fel încât să se adapteze mai bine la nevoile utilizatorilor.

De asemenea, este posibil ca adresa IP să fie folosită pentru a contribui la diagnosticarea problemelor legate de servere pentru administrarea paginii de internet, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări mișcările vizitatorilor și pentru a culege informații demografice generale care să sprijine în identificarea preferințelor vizitatorilor.

Temeiul prelucrării este reprezentat de respectarea Condițiilor de utilizare, interesul legitim de a monitoriza activitatea pe website și a asigura securitatea website-ului.

În plus, temeiul legal al prelucrării este reprezentat și de interesul legitim al posesorului website-ului de a-și apăra drepturile și de a răspunde la eventuale plângeri și/sau solicitări.

Date prelucrate prin intermediul Google Analytics 4

Pentru a utiliza Google Analytics 4, site-ul folosește așa-numita „urmărire pe partea serverului”.
În cazul în care vă dați consimțământul în conformitate cu Art. 6 (1) lit. a GDPR prin intermediul bannerului cookie, site-ul atribuie un ID de urmărire unic. Acest ID se stochează împreună cu alte date care sunt transmise atunci când vizitați site-ul web pe unul dintre serverele proprii.

Prin prezenta sunt transmise următoarele date: Adresa IP ; ID-ul de referință ; marcaje de timp; tipul de browser . Google Analytics 4 permite, de asemenea, crearea de statistici cu declarații privind vârsta, sexul și interesele utilizatorilor site-ului web – acestea fiind informatii socio- demografice.

Scopul prelucrării – aceste informații sunt folosite pentru a ajuta la înțelegerea felului în care folosesc utilizatorii Website-ul. Spre exemplu, ajută la vizualizarea segmentelelor din care fac parte utilizatorii Website-ului.

Temeiul juridic al prelucrării – prelucrarea datelor dumneavoastră are loc în baza consimțământului acordat prin intermediul panoului de management consimțământ, panou activ la prima accesare a Website-ului (sau asupra căruia se poate reveni din secțiunea dedicată, secțiune disponibilă în footer-ul Website-ului).

Datele colectate în contextul utilizării Google Analytics 4 vor fi păstrate timp de 14 luni și apoi șterse automat de Google.

Ce drepturi aveți

Conform Regulamentului, vă puteți exercita următoarele drepturi:

Acces la datele personale prelucrate. După transmiterea unei astfel de solicitări, ținând cont de specificul prelucrărilor, în măsura în care puteți fi identificat/ă, va fi pusă la dispoziția dvs. o copie a tuturor datelor personale prelucrate;

Rectificarea (actualizarea) datelor dumneavoastră personale dacă acestea devin inexacte și incomplete, ținând cont de specificul prelucrărilor, în măsura în care puteți fi identificat/ă;

Ștergerea datelor dumneavoastră personale, ținând cont de specificul prelucrărilor, în măsura în care puteți fi identificat/ă și dacă:
(a) datele au fost prelucrate ilegal de către platformă;
(b) datele nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate;
(c) perioada prevăzută de lege, perioadă referitoare la păstrarea datelor, a expirat;
(d) vă opuneți prelucrării și nu există niciun interes legitim pentru continuarea prelucrării datelor personale; sau
(e) vă retrageți consimțământul acordat în acest sens.

Restricționarea prelucrării datelor, ținând cont de specificul prelucrării, în măsura în care puteți fi identificat/ă și dacă:
(a) ați transmis o reclamație cu privire la exactitatea datelor personale prelucrate (pentru o perioadă care să permită verificarea corectitudinii datelor personale);
(b) dacă datele au fost prelucrate în mod ilegal; sau
(c) platforma nu mai are nevoie de datele dumneavoastră, dar doriți să fie păstrate pentru a vă asigura disponibilitatea, în continuare, în legătură cu orice reclamații legale.

Obiecta cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv atunci când prelucrarea are loc în conformitate cu interesele legitime. În acest caz, operatorul platformei va opri prelucrarea datelor dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care se va putea demonstra că motivele operatorului platformei de prelucrare a datelor dumneavoastră sunt legitime sau în cazul în care trebuie prelucrate datele pentru a stabili, a exercita sau a apăra anumite revendicări legale.

Solicita ca datele dumneavoastră să vă fie furnizate într-un format care poate fi citit de către un dispozitiv electronic (calculator), format portabil, conform dreptului de portabilitate.

Acest drept, ținând cont de specificul prelucrării și în măsura în care puteți fi identificat/ă, se aplică:
(a) datelor personale furnizate;
(b) în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe executarea (derularea) unui contract și;
(c) atunci când prelucrarea este realizată prin mijloace automate.

Depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) și/sau la instanțele de judecată.

Perioadele de timp

Se va încerca îndeplinirea cererii dumneavoastră în termen de 30 de zile. Această perioadă poate fi prelungită din cauza unor motive specifice legate de dreptul legal specific sau de complexitatea cererii dumneavoastră. Dacă această perioadă este prelungită, vă vom informa în privința termenului de prelungire și a motivelor care au dus la această prelungire.

Imposibilitatea identificării

În anumite cazuri, este posibil să nu puteți fi identificat/ă din cauza elementelor de identificare pe care le furnizați în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu veți putea fi identificat/ă drept persoană vizată, nu va putea fi dat curs cererii dumneavoastră în conformitate cu această secțiune, cu excepția cazului în care oferiți informații suplimentare care să permită identificarea dumneavoastră. Veți fi însă informat/ă și veți avea posibilitatea de a oferi astfel de detalii suplimentare.

Exercitarea drepturilor dumneavoastră

Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați în scris (inclusiv electronic) la adresa admin@wordspell.ro. Pentru claritate, trebuie să luați în considerare faptul că exercitarea unuia dintre drepturi, nu vă acordă automat solicitarea. Posesorul platformei va analiza solicitarea dumneavoastră și va rezolva solicitarea în consecință.